Извештаји у медијима

Видео снимак са свечане доделе стипендија
за школску и академску 2022/2023. годину

https://www.youtube.com/watch?v=NyiPFFSZ8VI


Фотографије са доделе стипендија

Додела стипендија 2022/2023. године 30.04.2023. године

Додела стипендија 2021/2022. године 30.04.2021. године

Додела стипендија 2020/2021 године, 03.05.2021. године