Детаљнији услови конкурса

Ко може да се пријави на конкурс за Просвјетину стипендију „Владимир Ћоровић“?

На Kонкурс могу да се пријаве сви ученици и студенти који у школској и академској 2023/2024. години, имају пребивалиште на територији Епархије захумско – херцеговачке и приморске, а који су:

 • ученици виших разреда државних основних школа
 • ученици државних средњих школа
 • редовни студенти и студенти мастер студија државних факултета
 • кандидати који нису старији од 25 година у тренутку затварања Конкурса
 • кандидати који испуњавају претходно наведене услове, а који су нажалост били одбијени на претходним конкурсима за „Просвјетине“ стипендије, из било ког разлога
 • кандидати који испуњавају претходно наведене услове, а добитници су других стипендија
 • кандидати који нису поновили ни једну годину школовања
 • кандидати који имају примерно владање током свих година школовања
 • кандидати који су уписали апсолвентски стаж 2023/2024. године
 • кандидати који су на мастер студијама
Које општине припадају територији Епархије Захумско – херцеговачке и Приморске?

У Босни и Херцеговини, Епархији припадају: Требиње, Билећа, Берковићи, Љубиње, Гацко, Невесиње, Коњиц, Прозор, Јабланица, Мостар, Столац, Чапљина, Неум, Љубушки, Груде, Широки Бријег, Посушје и Дувно.

У Републици Хрватској, Епархији припадају: Дубровник, Метковић, Плоче, полуострво Пељешац и острво Корчула.

Колико износе овогодишње стипендије?
 • Ученици виших разреда основних школа добијају стипендију у вредности од 600 КМ
 • Ученици средњих школа добијају стипендију у вредности од 840 КМ
 • Редовни студенти 1. године факултета добијају стипендију у вредности од 960 КМ
 • Редовни студенти и студенти мастер студија добијају стипендију у вредности од 1.200 КМ
Како се врши пријављивање на Конкурс за школску и академску 2023/2024. годину

Кандидати који су ученици основних школа имају избор – могу да се пријаве на Конкурс као и претходних година, слањем комплетне документације на адресу: СПКД Просвјета – ГО Мостар, Конак бр. 7, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина, са назнаком – за конкурс; а уколико желе, могу и електронским путем да се пријаве (линк за пријаву: ________________).
Кандидати који су ученици средњих школа и кандидати који су на факултету, могу да се пријаве искључиво електронским путем (линк за пријаву: ________________)
За детаљније информације о начину електронског пријављивања кандидата који су у средњој школи и на факултету, погледајте документ Упутство за електронску пријаву на Конкурс.

Који су критеријуми на основу којих се додељује стипендија?
 • Успех у школи и/или на факултету
 • Социјални статус породице
 • Ваннаставне активности
 • Активност у српској заједници
 • Мотивационо писмо
Која је минимално обавезна документација за пријављивање за Стипендију (нпр. за кандидата који испуњава услове Конкурса, који није активан у српској заједници и нема успеха у ваннаставним активности, а живи у породици у којој су оба родитеља запослена)?
 1. Испуњен пријавни формулар (основци га шаљу поштом, а средњошколци и студенти га шаљу електронски)
 2. Документација која доказује успех у школовању за последње три завршене школске године (копија ђачке књижице, копија сведочанства, копија преписа оцена на факултету, а ако је кандидат студент, обавезно је да достави и доказ о статусу редовног студента)
 3. Мотивационо писмо
Која је додатна обавезна документација за пријављивање за Стипендију?
 • Ако је кандидат навео да је постигао успехе у ваннаставним активностима, за последње три године – потврда о томе;
 • Ако је кандидат навео да је активан у српској заједници, за последње три године – потврда о томе;
 • Ако је кандидат навео да му је родитељ незапослен – потврда о незапослености, не старија од 3 месеца, коју издаје надлежна служба за запошљавање;
 • Ако је кандидат навео да му је родитељ у пензији – потврда Фонда ПИО;
 • Ако је кандидат навео да му је родитељ преминуо – копија извода из матичне књиге умрлих;
 • Ако је кандидат навео да су му родитељи разведени – копија судског решења о разводу брака;
 • Ако је кандидат навео да има самохраног родитеља – копија судског решења о разводу брака или извод из матичне књиге рођених;
 • Ако је кандидат навео да је тешко болестан – медицинска документација о томе;
 • Ако је кандидат навео да је инвалид – медицинска документација о томе.

Посебно напомињемо за ученике основних школа који шаљу документацију поштом, да је важно да сва документација буде уредно сложена по редоследу како је наведена у конкурсу (пријавни формулар, документација која доказује успех у школовању, мотивационо писмо, остале потврде у зависности од породичне ситуације).

Шта се дешава уколико кандидат не достави минималну обавезну документацију?

Пријава за стипендију која не садржи минималну обавезну документацију, неће се сматрати исправном, тј. пријава тог кандидата се неће узети у разматрање.

Шта се дешава уколико кандидат не достави додатну обавезну документацију?

Уколико кандидат наведе у пријавном формулару или мотивационом писму неке податке о себи и својој породици, а не достави потврде о томе, ти подаци се неће бодовати.

Да ли је могуће накнадно достављати документацију?

Не, није могуће накнадно достављати документацију.
Конкурс траје месец дана и сматрамо да је то сасвим довољно времена да се прикупи сва неопходна документација за Конкурс.

Како кандидати који су ученици основне школе преузимају Пријавни формулар?

Уколико читате текст Конкурса у новинама, молим вас прекуцајте линк (који се налази у тачки 1. неопходне документације у тексту Конкурса) у неки интернет претраживач и бићете повезани са страном на којој се налази електронска форма пријавног формулара.

Уколико читате текст Конкурса у електронској форми, само кликните на линк (који се налази у тачки 1. неопходне документације у тексту Конкурса) и бићете повезани са страном на којој се налази електронска форма Пријавног формулара.

На који начин кандидати који су ученици основне школе попуњавају Пријавни формулар?

Пријавни формулар можете попунити ручно или електронски.

Уколико желите да пријавни формулар попуњавате ручно, потребно је да га штампате и да га попуните читко и штампаним словима. На дну овог формулара, у доњем десном углу, на страни број 2, потребно је да се сваки кандидат својеручно потпише.

Уколико желите да Пријавни формулар попуњавате електронски, када све податке попуните електронски, штампајте га и потпишите у доњем десном углу, на страни број 2.

Како кандидати који су ученици основне школе попуњавају личне податке у Пријавном формулару?

У празном (десном) делу табеле, попуните све тражене податке, а у делу где је наведен узраст, упишите на линији у ком сте сада разреду основне школе, у тренутку пријављивања на Конкурс.

Изузетно је важно да Пријавни формулар попуните на свим местима која су предвиђена за попуњавање, јер ће само тако Комисија за одабир стипендиста тако добити неопходне податке о сваком кандидату.

Молимо вас да све податке у Пријавном формулару попуњавате искрено и са великом одговорношћу за сваку написану реч.

За које године школовања се достављају који докази о успеху?

Ученици 6. разреда основне школе:
– достављају копије ђачких књижица за 5. 4. и 3. разред
Ученици 7. разреда основне школе:
– достављају копије сведочанстава за 6. разред и копије ђачких књижица за 5. и 4. разред
Ученици 8. разреда основне школе:
– достављају копије сведочанстава за 7. и 6. разред и копију ђачке књижице за 5. разред
Ученици 9. разреда основне школе:
– достављају копије сведочанстава за 8. 7. и 6. разред
Ученици 1. разреда средње школе:
– достављају копије сведочанстава за 9. 8. и 7. разред
Ученици 2. разреда средње школе:
– достављају копије сведочанстава за 1. разред средње школе и копије сведочанстава за 9. и 8. разред
Ученици 3. разреда средње школе:
– достављају копије сведочанстава за 2. и 1. разред средње школе и копију сведочанства за 9. разред
Ученици 4. разреда средње школе:
– достављају копије сведочанстава за 3. 2. и 1. разред средње школе
Студенти 1. године факултета:
– достављају копије сведочанстава за 4. 3. и 2. разред средње школе
Студенти 2. године факултета:
– достављају препис оцена за 1. годину студија и копије сведочанстава за 4. и 3. разред средње школе
Студенти 3. године факултета:
– достављају препис оцена за 2 и 1. годину студија и копију сведочанства за 4. разред средње школе
Студенти 4. године факултета:
– достављају препис оцена за 3. 2 и 1. годину студија
Студенти 5. године факултета:
– достављају препис оцена за 4. 3 и 2. годину студија
Студенти 6. године факултета:
– достављају препис оцена за 5. 4 и 3. годину студија
Студенти мастер студија:
– достављају преписе оцена са свх година редовних студија

Такође, студенти су у обавези да доставе потврду факултета којом доказују статус редовног студента.